Onderzoek TU Delft: Veel mondkapjes voor consumenten houden virusdeeltjes niet tegen

De TU Delft heeft op verzoek van het programma Kassa een onderzoeks opstelling met een waterdamp verstuiver gebruikt om verschillende soorten gezichtsmaskers te testen. https://research.tudelft.nl/en/clippings/veel-mondkapjes-voor-consumenten-houden-virusdeeltjes-niet-tegen. De conclusie is dat het dragen vooral een gevoel van schijnveiligheid geeft! Zie dit artikel van Kassa, met de video van de uitzending waar de opstelling is gedemonstreerd: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/veel-mondkapjes-voor-consumenten-houden-virusdeeltjes-niet-tegen.

Dat gezien hebbende blijft toch de grote vraag dat virusdeeltjes toch zo klein zijn dat ze door vrijwel alle maskers heen gaan zoals bijen door kippengaas vliegen? En verzamelen die maskers niet juist meer ziekmakende micro-organismen? En ze zorgen door de belemmering van de natuurlijke in- en uitademing toch ook voor minder inname van verse lucht c.q. zuurstof en voor het binnen houden van meer CO2 in je luchtwegen? En bij langdurig dragen voor een lager zuurstof gehalte in het bloed? Wat mogelijk tot neurologische, cardiologische en longschade kan leiden? Hoe zit het met de chemische coating van de kapjes en het acht uur per dag inademen van synthetische microvezels? Zwangere vrouwen, verse ouders, kinderen en mensen met Astma, COPD, (long)kanker of migraine verplichten een masker te dragen??? Klopt het dat Fauci zelf een onderzoek heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat veel van de slachtoffers van de Spaanse griep in feite een bacteriologische longontsteking hadden… als gevolg van het dragen van gezichtsbekleding?!

Wanneer houdt dit volksgezondheid, cultuur en natuur verziekende collectieve gedrags experiment op en wordt er eerlijke complete voorlichting gegeven?

Wanneer sta jij op voor je keuzevrijheid?

Tjek deze blog voor meer videoposts over de schijnveiligheid en schade die maskers kunnen geven.