In de ban van de ring

Neemt u tot uw onwettige echtgenoot de overheid en belooft u trouw alle plichten te vervullen die de noodwet aan de huwelijkse staat verbindt?

Ad. 2-7-2020: